Romelanda Hembygdsförening – din länk mellan dåtid och nutid

Om oss

Ett femtiotal Romelandabor träffades en januaridag 1965 och bildade Romelanda Hembygdsförening. Till styrelsen valdes Johannes Mattiasson, Bror Larsson, Ella Gustavsson, Elsa Thorsson, Arne Samuelsson, Göte Hildesson och Arvid Thorén. Samma år i september skänker Erik Olsson i Lid sin fädernegård till föreningen att användas till bygdemuseum. Byggnaderna var i dåligt skick. Ladugården gick inte att rädda men manbyggnaden rustades upp. Ett enormt fint jobb har gjorts av kunniga engagerade medlemmar. Huset flyttades hit vid Laga skiftet 1830.    

Övriga hus är "Hildessonhuset" med en ladugårdsdel, skomakeri och skrädderi samt Hildessonkontor.                         Dessutom ingår en  liten stuga kallad Farmorsstugan.

Det som vår hembygdsgård är mest känd förvår midsommarfest med traditionsenligt firande. Många återvänder varje år för att uppleva stämningen och ta en fika med hembakt och kanske träffa gamla bekanta antingen vädrets makter är gynnsamma eller regnet öser ner. 

I augusti bjuder kyrkan in till friluftsgudstjänst

På våren anordnar vi en utflykt, Föreningens första utflykt var den 9 maj 1965 och då besöktes Stenstugan vid Hungersvatten.

På hösten har vi en trivselkväll med musik, bildvisning eller berättelser.

Släktforskning och fotokvällar.

Vårt arbete

Är att bevara och underhålla våra byggnader men också Romelandas historia. Att dokumentera händelser, namnge fotografier, ta till vara på gamla och nya traditioner. Det som händer i Romelanda i dag är historia i framtiden.


 

Gå med

Vare sig du är gammal eller ny Romelandabo, inflyttad eller utflyttad vill vi gärna att du blir medlem i vår förening. Vi välkomnar nya idéer och värdesätter entusiasm från både gamla och nya medlemmar och volontärer. Skicka ett mail till info(snabela)romelandahembygdsforening.se

Årsavgiften är 70 kr för enskild medlem och 100 kr för familj. Inbetalning sker till bankgiro 381-2757 ange namn och adress

Stöd oss gärna, swish;  123 272 2056

Romelanda hembygdsförening enligt GDPR behandlar medlemmarnas personuppgifter på följande sätt. Ordförande, Vice ordförande samt kassör har tillgång till medlemsregister där vi har namn, adress om det är en enskild medlem eller familj, betald avgift. Ev telefon nummer och mailadress. Samtycke utgår vi ifrån då du lämnat uppgifterna då du blev medlem.

Vi har fått många nya medlemmar och vill hälsa er välkomna till vår förening

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RASRISKEN VID VALLERÅN ÅTGÄRDAD

Vi har under flera års tid haft bekymmer då å-slänten vid museibyggnaden rasat mer och mer.

Dels för hur vi skulle lösa det praktiskt men även ekonomiskt. 

Nu till allas glädje har det åtgärdats och vi vill framföra ett stort TACK till alla som hjälpt till:

Thordénstiftelsen som genom ett generöst ekonomiskt bidrag möjliggjort arbetet

Thordénstiftelsenhttps://www.thordenstiftelsen.se/

Karl-Gustav Svensson  Civil Constructions AB

Mattias och Kjell Johansson Skårs Gräv och Byggservice AB

Jan Berntsson

Lars Harry Svensson

HL Körplåtar AB

Eklunds Gräv och Transport AB

Håkan Erikssons åkeri AB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordförande Mattias Vingren 0303-224012

Vice Ordförande, släktforskning, hemsidan Anette Tuores 

                                   tuores@gmail.com

Kassör Jan-Erik Karlsson 0303-223519

Museiansvarig Marina Foss 0705-303396

Björn Thorén 0303-223770

Ella Jansson 0705-193851

Barbro Karlsson 0303-223519
Gunbritt Zachariasson 0303-223795

Lars Thorsson 0303-224087

Ove Bidås 0702-228813

Annelie Oscarsson 0704-872965

Åsa Warnvik 0720-218356

Adress till Lid

Valler 170  442 92 Romelanda

Kontakta oss